Saturday, August 21, 2010

Civil List


(Indian Administrative Service)
Sl.No. Name of the Officer D.O.B.Allotment Year 1977

1 Sangay Dorji Basi (SK) 01/02/1952

Allotment Year 1982

2 Kuruvila John (KL) 11/12/1950

3 Sajen Peter (KL) 07/03/1953 05/08/2005

4 P Sharatchandra Singh (MT) 01/03/1950

5 L Gangte (MT) 01/09/1950

Allotment Year 1983

6 D Chakrapani (AP) 03/07/1951

7 Arvind G Risbud (KN) 08/09/1951

8 Ganga Deen Yadav (UP) 21/01/1950

Allotment Year 1984

9 P Sunder Kumar (AP) 15/05/1950

10 Gonela Rajendra Mohan (AP) 09/07/1951

11 K Venkataramnacha Chary (AP) 08/02/1952

12 K B Valsalakumari (KL) 13/10/1952

13 L Radhakrishnan (KL) 15/02/1954

14 A S Srikantha (KN) 09/03/1950

15 H Devasekhar Sharma (MT) 01/10/1950

16 Mohd Abdus Sattar (MT) 01/03/1951

Allotment Year 1985

17 S Buddhachandra Singh (MT) 01/03/1950

18 A R Khan (MT) 01/03/1952

19 L Ibomcha Singh (MT) 01/03/1952

Allotment Year 1986

20 B Aravinda Reddy (AP) 16/07/1954

21 Ashwani Kumar Kapoor (HP) 02/12/1951

22 Lukose Vallatharai (KN) 03/07/1950

23 I M Vittalmurthy (KN) 02/08/1951

24 K H G Gowda (KN) 16/06/1952

25 Md Sanaullah (KN) 10/05/1953

26 Siddaiah (KN) 15/05/1953

27 M K Shankaralinge Gowda (KN) 20/12/1953

28 G Muthusamy (TN) 05/08/1951

Allotment Year 1987

29 P Krishnaiah (AP) 18/02/1952

30 V. S. Gadhvi (GJ) 20/01/1953

31 Jannu Arvind Ramachandra (KN) 30/07/1953

32 Ramesh Bindurao Zalki (KN) 30/11/1953

33 C S Sangitrao (MH) 03/10/1950

34 Waseem Akhtar (MP) 24/05/1950

35 Shyamalima Banerjee (MT) 08/05/1950

36 Banamali Sinha (MT) 27/08/1951

37 Sudip Kumar Roy (MT) 13/03/1952

38 Vinod Kapoor (RJ) 26/04/1950

39 S S Rajvi (RJ) 19/09/1950

40 Atul Sharma (RJ) 22/09/1952

41 K N Venkataramanan (TN) 13/04/1952

42 C Arokkiyasamy (TN) 12/12/1952

43 Kalyani Sarkar (WB) 02/05/1951

44 Vikram Sen (WB) 15/10/1953

Allotment Year 1988

45 Lambha Roy (AM) 30/05/1950

46 Bir Bhadra Hagjer (AM) 18/02/1951

47 M Veerabhadraiah (AP) 22/03/1950

48 Jawahar Shrivastava (CG) 25/08/1952

49 Diljeet Singh Dogra (HP) 05/06/1951

50 Trilok Chand Janartha (HP) 20/01/1952

51 D S Ashwath (KN) 05/03/1950

52 H Shashidhar (KN) 16/11/1950

53 P N Sreenivasachari (KN) 11/06/1954

54 Sailen Kumar Das (MT) 30/10/1951

55 Nepal Chandra Sinha (MT) 03/01/1952

56 S C Patanaik (OR) 01/07/1950

57 Satinder Pal Singh (PB) 01/08/1950

58 Ashok Kumar Goel (PB) 08/09/1950

59 Surjit Singh Rajput (PB) 06/10/1951

60 J. P. Chandeliya (RJ) 13/03/1951

61 Rajendra Bhanawat (RJ) 15/09/1952

62 D Jothi Jagarajan (TN) 23/02/1952

63 S S Jawahar (TN) 08/05/1953

64 P R Shampath (TN) 14/11/1953

Allotment Year 1989

65 T Satyanarayana Rao (AP) 16/03/1954

66 Subash Chand Ahluwalia (HP) 03/12/1951

67 Saroj Siwatch (HY) 20/04/1951

68 Rajeev Sharma (HY) 20/05/1951

69 P R Bishnoi (HY) 01/01/1952

70 Krishan Kumar (HY) 04/09/1952

71 Shiv Raman Gaur (HY) 03/04/1954

72 Basharat Ahmad Dhar (JK) 25/12/1951

73 T Thankappan (KL) 08/02/1950

74 C K Vishwanathan (KL) 20/04/1950

75 K Suresh Kumar (KL) 25/06/1957

76 B R Jayaramaraja Urs (KN) 24/10/1951

77 Syed Zameer Pasha (KN) 28/04/1952

78 B A Harish Gowda (KN) 25/02/1953

79 Komal Singh (MP) 31/01/1950

80 Shambhu Dayal Agrawal (MP) 22/08/1952

81 Khekiye K Sema (NL) 01/03/1950

82 Jasbir Singh Bir (PB) 10/09/1950

83 Kuldeep Sharma (RJ) 23/12/1950

84 Mahavir Singh (RJ) 05/07/1951

85 Suraj Mal Meena (RJ) 20/08/1951

86 S Ayyar (TN) 10/03/1950

87 K Nandakishore (TN) 06/07/1950

Allotment Year 1990

88 Laxmi Nath Tamuly (AM) 06/05/1950

89 Jones Ingti Kathai (AM) 02/02/1951

90 Arindam Som (AM) 24/05/1951

91 Lall Chand Singhi (AM) 20/12/1951

92 Donkupar Dkhar (AM) 01/01/1952

93 Ritendra Nath Sharma (AM) 17/01/1952

94 Gayatri Barua (AM) 27/06/1952

95 S E Sekhara Babu (AP) 15/04/1952

96 G M Phani Kumar (AP) 12/07/1952

97 K Chandramouli (AP) 01/05/1953

98 Rajendra Prasad Jain (CG) 01/05/1955

99 Bhagwan Singh Nainta (HP) 09/04/1951

100 Kashmir Chand (HP) 15/03/1952

101 Ajay Bhandari (HP) 15/02/1954

102 Balraj Singh (HY) 17/11/1951

103 Sant Kumar (HY) 03/03/1952

104 Satwati Ahalawat (HY) 05/01/1953

105 Ravi Shanker Verma (JH) 05/07/1950

106 Mehboob Iqbal (JK) 21/11/1951

107 V R Padmanabhan (KL) 13/01/1952

108 G N Dhananjaya (KN) 03/11/1950

109 P Ganeshan (KN) 12/11/1950

110 D N Nayak (KN) 01/06/1951

111 C N Seetharam (KN) 03/06/1951

112 G V Kongawad (KN) 03/04/1952

113 Babu Rao Mudbi (KN) 13/05/1952

114 K R Shashidhar (KN) 12/09/1952

115 G S Narayanaswami (KN) 05/01/1953

116 S G Hegde (KN) 25/02/1953

117 Madhu Handa (MP) 04/03/1951

118 Prabhat Kumar Parashar (MP) 17/12/1953

119 Sharadkumar Ved (MP) 06/07/1954

120 V S Niranjan (MP) 02/12/1954

121 Kanu Priya Goswami (MT) 02/05/1950

122 Bijoy Kanti Roy (MT) 20/03/1952

123 Pallab Deb Barma (MT) 06/07/1952

124 Dipak Kumar Chakraborty (MT) 15/08/1952

125 R. K Nimai Singh (MT) 13/08/1954

126 H Imocha Singh (MT) 01/09/1954

127 Roshan Lal Kapoor (PB) 02/02/1950

128 Bidhi Chand (PB) 15/06/1950

129 Kulbir Singh (PB) 05/09/1950

130 Jagjit Puri (PB) 02/03/1951

131 Harjit Singh (PB) 07/05/1951

132 Gurinder Singh Grewal (PB) 12/07/1951

133 Sarup Singh Dhillon (PB) 22/07/1951

134 Surinder Jit Singh Sandhu (PB) 21/12/1951

135 Usha R Sharma (PB) 24/03/1952

136 Gurdev Singh Sidhu (PB) 17/01/1953

137 Balbir Singh Sudan (PB) 12/11/1953

138 Paramjit Singh Aujla (PB) 21/11/1954

139 N R Yadav (RJ) 15/02/1950

140 Jagdish Chandra (RJ) 15/04/1950

141 R K Jain (RJ) 12/12/1952

142 C Muthu Kumaraswami (TN) 09/01/1952

143 M R Mohan (TN) 29/07/1952

144 M P Nirmala (TN) 09/01/1955

145 Umadhar Dwivedi (UP) 15/01/1950

146 Diwakar Tripathi (UP) 31/01/1950

147 D. C. D. Bhargava (UP) 20/07/1950

148 Triyambak Prasad Pathak (UP) 28/12/1950

149 R D Srivastava (UT) 22/05/1950

150 R K Saxena (UT) 04/09/1950

Allotment Year 1991

151 K Laxminarayana (AP) 14/09/1951

152 L Premchandra Reddy (AP) 10/06/1954

153 K Madhusudana Rao (AP) 05/04/1955

154 Mansha Ram Thakur (CG) 01/03/1950

155 Awadh Bihari (CG) 30/12/1952

156 M S Paikra (CG) 14/06/1953

157 Durgesh Chandra Mishra (CG) 12/03/1954

158 R S Vishwakarma (CG) 17/01/1955

159 Bhagyesh Vasudev Jha (GJ) 18/02/1955

160 Jitendar Pal Singh (HP) 01/08/1952

161 M R Anand (HY) 22/06/1950

162 Raj Kumar (HY) 07/07/1950

163 J P Kaushik (HY) 05/10/1950

164 D D Gautam (HY) 12/10/1950

165 Vimal Chandra (HY) 30/06/1952

166 Phateh Singh (HY) 09/08/1952

167 H S Malik (HY) 01/01/1954

168 K S Prabhakara (KN) 22/06/1953

169 S G Kinkar (MH) 09/02/1951

170 D S Zagde (MH) 09/04/1952

171 S N Karle (MH) 17/08/1952

172 G P Thakur (MH) 03/10/1952

173 H R Pawar (MH) 15/06/1953

174 B S Mundhe (MH) 13/05/1955

175 S D Shinde (MH) 15/06/1955

176 Vishwa Mohan Upadhyay (MP) 20/01/1955

177 Sudha Choudhary (MP) 04/11/1955

178 Arun Tiwari (MP) 01/07/1956

179 Satish Chandra Mishra (MP) 27/11/1956

180 M K Varshney (MP) 18/12/1956

181 S K Mishra (MP) 30/09/1957

182 Y Jugindro Singh (MT) 01/02/1955

183 Achum Ngullie (NL) 01/05/1951

184 Pramod Kumar Mohanty (OR) 27/04/1950

185 Sailendra Narayan Sarangi (OR) 15/06/1950

186 Iqbal Singh Sidhu (PB) 07/11/1950

187 Mandeep Singh (PB) 19/05/1955

188 A Sukumaran (TN) 17/09/1951

189 T N Ramanathan (TN) 17/01/1953

190 G Santhanam (TN) 16/05/1953

191 J Raghuraman (UT) 11/01/1951

192 Ganesh Koyu (UT) 10/07/1955

Allotment Year 1992

193 Joy Chandra Goswami (AM) 25/11/1951

194 Longki Phancho (AM) 20/04/1952

195 Hemanga Kishore Sharma (AM) 23/01/1956

196 R Subba Rao (AP) 08/06/1950

197 N Nageswara Rao (AP) 23/03/1951

198 S Balasubramanyam (AP) 06/05/1952

199 Maheshwar Prasad Singh (BH) 10/01/1950

200 S K Behar (CG) 04/04/1951

201 Dinesh Kumar Shrivastava (CG) 28/03/1956

202 H. K. N. Chhiber (GJ) 17/11/1951

203 S. A. Golakia (GJ) 01/01/1954

204 V Y Vyasa (GJ) 12/02/1954

205 Amrutlal Shankarlal Patel (GJ) 01/06/1954

206 Rohit K Pathak (GJ) 09/07/1954

207 R P Bhardwaj (HY) 01/03/1951

208 M P Bansal (HY) 15/01/1952

209 Pushp Raj Singh (HY) 20/04/1952

210 Mohinder Kumar (HY) 16/05/1953

211 D P S Nagal (HY) 12/02/1955

212 Abdul Bari Nawab (KN) 19/12/1950

213 A K Monappa (KN) 27/12/1950

214 H V Paraswanath (KN) 16/08/1955

215 T Sham Bhatt (KN) 08/12/1956

216 Krishna Mohan Gautam (MP) 18/05/1950

217 Omesh Mundra (MP) 31/07/1953

218 Ravindra Kumar Pastor (MP) 08/03/1954

219 Pradeip Kumar Khare (MP) 20/07/1954

220 Vinod Kumar Katela (MP) 15/06/1955

221 Raghuveer Shrivastava (MP) 15/01/1956

222 V K Batham (MP) 05/06/1957

223 Seema Sharma (MP) 18/07/1957

224 A K Pande. (MP) 21/07/1958

225 A Ibocha Singh (MT) 01/03/1950

226 K K Chetry (MT) 04/03/1953

227 B B Sharma (MT) 14/03/1957

228 Jamil Ahmad Khan (OR) 02/02/1950

229 Kirandeep Singh Bhullar (PB) 20/07/1953

230 Raminder Singh (PB) 12/03/1955

231 Ashok Kumar Gupta (PB) 17/09/1955

232 Harjit Inder Singh Grewal (PB) 23/11/1955

233 Samir Kumar (PB) 27/10/1956

234 B P Pradhan (SK) 17/03/1950

235 Tobjor Dorjee (SK) 30/06/1950

236 S Kosalaraman (TN) 04/11/1950

237 R Sivakumar (TN) 07/06/1952

238 A S Jeevarathinam (TN) 01/01/1953

239 M Malik Ferozekhan (TN) 08/03/1954

240 K Dhanavel (TN) 09/06/1954

241 Kannegi Packianathan (TN) 07/03/1955

242 P M Basheer Ahmed (TN) 07/04/1955

243 M Rajaram (TN) 26/02/1956

244 Rajeev Chandra (UD) 13/07/1951

245 Heeramani Singh Yadav (UP) 16/01/1950

246 Shravan Kumar Sharma (UP) 01/08/1950

247 Deepika Duggal (UP) 08/11/1950

248 Smt. Alka Srivastava (UP) 17/03/1951

249 Om Prakash Narayan (UP) 06/07/1952

250 M. S. Raizada (UP) 14/11/1952

251 Sanjeev Kumar (UP) 31/12/1953

252 Y D Thongchi (UT) 06/10/1950

253 M Pertin (UT) 01/03/1953

254 Tape Bagra (UT) 01/01/1954

255 Tajom Taloha (UT) 01/06/1956

256 Hage Khoda (UT) 01/05/1957

257 Shyamlal Bakhat (WB) 10/04/1952

258 Dilip Ghosh (WB) 12/10/1952

Allotment Year 1993

259 Rabendra Kumar Das (AM) 05/02/1954

260 M Subrahmanyan (AP) 24/05/1952

261 E Yellappa (AP) 15/07/1953

262 D Kadmiel (AP) 02/05/1955

263 M V Satyanarayana (AP) 10/07/1956

264 V N Vishnu (AP) 25/07/1958

265 Y V Anuradha (AP) 26/07/1958

266 R V Chandravadan (AP) 09/09/1958

267 N Siva Sankar (AP) 01/11/1958

268 B Kishore (AP) 25/11/1958

269 Busani Venkateswara Rao (AP) 02/12/1959

270 M Jagadeeswar (AP) 14/03/1960

271 C Parthasarathi (AP) 05/04/1960

272 K Damayanthi (AP) 18/06/1960

273 B Udayalaxmi (AP) 17/03/1961

274 Narsing Upadhyaya (BH) 26/04/1950

275 Rana Awdhesh kumar (BH) 08/05/1950

276 Rajiva Lochan (BH) 26/06/1950

277 Manohar Pandey (CG) 19/04/1953

278 B S Anant (CG) 11/08/1956

279 D. K. J. Dhariya (GJ) 17/09/1951

280 A S Joshi (GJ) 06/01/1952

281 Balwan Singh (HY) 02/10/1950

282 T K Sharma (HY) 04/07/1952

283 Balbir Singh Malik (HY) 25/10/1952

284 Rajinder Paul Gupta (HY) 28/05/1953

285 Ashok Kumar Yadav (HY) 15/07/1955

286 Suresh Kumar Goyal (HY) 12/05/1957

287 N K Verma (JK) 25/05/1950

288 Abdul Hamid (JK) 30/05/1951

289 MTR Naseema Lanker (JK) 19/02/1952

290 E Ayyappan (KL) 21/07/1950

291 B S Mayoji (KL) 21/09/1953

292 T J Mathew (KL) 10/12/1953

293 Mohd A Sadiq (KN) 30/04/1953

294 M B Dyaberi (KN) 20/03/1954

295 M S Ravishankar (KN) 23/03/1955

296 B S Ramaprasad (KN) 07/06/1955

297 K R Srinivasa (KN) 11/06/1955

298 D B Band (MH) 10/11/1951

299 S D Thakre (MH) 19/05/1952

300 P R Sabde (MH) 09/09/1953

301 A D Kale (MH) 01/06/1954

302 M M Adtani (MH) 02/09/1954

303 J Y Gaikwad (MH) 13/04/1956

304 T V Satre (MH) 01/06/1956

305 S K Sawant (MH) 02/08/1956

306 S S Zende (MH) 17/04/1957

307 Mahesh R Zagade (MH) 07/05/1958

308 Anju Singh Baghel (MP) 14/03/1951

309 Hiralal Trivedi (MP) 01/03/1953

310 Jabbar Dhakwala (MP) 24/03/1953

311 A K Bhatt. (MP) 08/09/1954

312 Veena Ghaneker (MP) 26/09/1955

313 S B Singh (MP) 04/12/1956

314 R K Srivastava (MP) 21/08/1957

315 S Sunderlal Singh (MT) 01/03/1954

316 Balakrishna Sahoo (OR) 06/01/1950

317 K C Mohapatra (OR) 10/02/1950

318 Dolagovinda Tripathy (OR) 23/02/1950

319 Jagdish Prasad Agrawala (OR) 01/05/1950

320 Manoranjan Mishra (OR) 01/06/1950

321 Bibhu Prasad Mishra (OR) 06/12/1950

322 Pramod Kumar Patnaik (OR) 03/03/1951

323 Jyoti Praksh Das (OR) 02/08/1951

324 P L Aggarwal (RJ) 05/08/1951

325 M G Kiran (SK) 03/06/1954

326 S Natarajan (TN) 07/12/1951

327 S Karuthiah Pandian (TN) 09/03/1952

328 Thanga Kaliyaperumal (TN) 01/05/1954

329 Lalit Mohan Pant (UD) 01/01/1951

330 Dilbag Singh (UD) 01/05/1951

331 Surinder Kumar Verma (UD) 09/08/1953

332 Mukesh Mohan Mishra (UP) 16/08/1950

333 Smt . Anita Chatterji (UP) 01/01/1951

334 Tirath Raj Tripathi (UP) 05/01/1951

335 Jitendra Bihari Sinha (UP) 05/01/1951

336 Rakesh Kumar Goel (UP) 15/09/1951

337 Ajay Kumar Upadhyay (UP) 30/03/1952

338 Sudhir Kumar Srivastava (UP) 15/01/1955

339 R M Pillai (UT) 30/04/1951

340 Hage Kojeen (UT) 03/08/1957

341 D. C. Chakraborty (WB) 12/08/1950

342 Subir Kumar Bhadra (WB) 13/08/1950

343 Prabir Kumar (WB) 20/08/1950

344 Namit Biswas (WB) 11/01/1951

Allotment Year 1994

345 Utpalananda Sarma (AM) 04/01/1952

346 A B Mohammed Eunus (AM) 01/02/1953

347 Subhash Ch Longmailei (AM) 23/02/1953

348 G Balaramaiah (AP) 01/08/1953

349 Mohammed Ali Rafat (AP) 24/03/1954

350 P Venkateswarlu (AP) 07/08/1955

351 G D Aruna (AP) 08/07/1957

352 Upendra Kumar Rai (BH) 21/01/1950

353 Pran Mohan Thakur (BH) 06/07/1950

354 Lallan Singh (BH) 01/05/1951

355 Ganesh Shanker Mishra (CG) 10/01/1957

356 M. I. Patadia (GJ) 01/03/1951

357 P. K. Gadhavi (GJ) 13/05/1951

358 K H Kanojia (GJ) 21/08/1951

359 I B Pirzada (GJ) 10/09/1951 10/11/2004

360 R R Chauhan (GJ) 14/03/1952

361 P. B. Patani (GJ) 15/03/1952

362 P. N. Patel (GJ) 01/06/1952

363 M V Joshi (GJ) 10/02/1953

364 D H Brahmbhatt (GJ) 08/03/1954

365 R R Varsani (GJ) 24/03/1955

366 P. N. Sharma (GJ) 05/06/1955

367 K. N. Bhatt (GJ) 09/09/1955

368 Priya Ajit Singh (HP) 13/03/1951 11/08/2003

369 J S Rana (HP) 15/06/1955

370 R S Doon (HY) 05/03/1955

371 Kanhaiya Pandey (JH) 21/06/1950

372 Mahesh Prasad Sinha (JH) 01/07/1950

373 Sarvendu Tathagat (JH) 06/10/1950

374 K M Ramanandan (KL) 02/02/1950

375 M N Gunavardhanam (KL) 15/04/1950

376 K R Muraleedharan (KL) 28/02/1952

377 Jose Issac (KL) 14/08/1955

378 V M Gopala Menon (KL) 20/11/1955

379 A Ajith Kumar (KL) 30/05/1958

380 T O Sooraj (KL) 31/05/1958

381 X Anil (KL) 21/01/1959

382 G L Chandra Sekaraiah (KN) 21/01/1951

383 C M Shirol (KN) 01/06/1951

384 S N Jayaram (KN) 18/09/1955

385 N Y Jantre (MH) 02/01/1952

386 V N More (MH) 01/06/1956

387 Chandrahas Dubey (MP) 23/12/1955

388 J N Malpani (MP) 11/08/1956

389 Suraj Damor (MP) 16/06/1957

390 S K Pal (MP) 02/02/1958

391 Arun Kochar (MP) 27/03/1958

392 S K Choudhuri (MT) 13/07/1950

393 Y Thamkishore Singh (MT) 01/02/1955

394 Norbert Disinang (MT) 01/03/1956

395 Imkonglemba Ao (NL) 24/06/1959

396 Pramod Chandra Patnaik (OR) 09/06/1950

397 Paresh Chandra Nayak (OR) 22/06/1950

398 Rashmiranjan Patnaik (OR) 29/07/1950

399 Harihar Panigrahi (OR) 05/04/1951

400 Kashinath Sahu (OR) 01/05/1951

401 Sudarsan Nayak (OR) 18/06/1952

402 R L Mehta (PB) 26/04/1950

403 Dharamjit Singh Grewal (PB) 01/01/1955

404 V K Sharma (PB) 10/02/1955

405 Arvinder Singh (PB) 04/08/1955

406 B. K. Kharel (SK) 12/12/1952

407 R Thiagarajan (TN) 15/07/1951

408 S Thangaswamy (TN) 03/03/1953

409 K. Balachandran (TN) 10/06/1960

410 Ajai Singh Nabiyal (UD) 28/05/1952

411 Kunal Sharma (UD) 22/08/1953

412 Rama Kant Shukla (UP) 07/09/1950

413 Ashok Kumar Verma (UP) 01/01/1956

414 A K Acharya (UT) 12/07/1952

415 R P Pal (UT) 12/10/1952

416 Udipta Ray (UT) 09/06/1953

417 Pradip Kumar Sengupta (WB) 25/01/1950

418 S. K. Bhattacharyya (WB) 15/02/1950

419 Bhabani Prasad Barat (WB) 07/03/1950

420 Baidur Bakhat Siddiqui (WB) 16/04/1950

421 Sundar Majumdar (WB) 26/04/1950

422 Ranjit Kumar Maity (WB) 22/08/1950

423 Nikhil Kumar sahana (WB) 24/08/1950

424 Asoke Mohan Chattopadhyay (WB) 04/12/1950

425 Chittaranjan Das (WB) 26/12/1950

426 Mohammad Kamran (WB) 03/01/1951

427 Bhakti Ganguly (WB) 09/01/1951

428 Sujit Dasgupta (WB) 16/03/1952

429 Naba Kumar Mukhopadhyay (WB) 10/07/1952

430 Uma Mukherjee (WB) 20/09/1952

Allotment Year 1995

431 Rafiquz Zaman (AM) 01/02/1951

432 HILLARIUS L PYRTUH (AM) 01/09/1953

433 Syed Iftikhar Hussain (AM) 21/09/1954

434 J Lyngdoh (AM) 05/05/1956

435 M H K Marak (AM) 11/11/1956

436 D C Bhima Naik (AP) 10/06/1951

437 K Devanand (AP) 26/01/1955

438 B Ramanjaneyulu (AP) 01/07/1958

439 V Anil Kumar (AP) 13/11/1959

440 K Ramgopal (AP) 13/06/1961

441 V Usha Rani (AP) 24/11/1961

442 I Srinivas Srinaresh (AP) 06/12/1961

443 A Vani Prasad (AP) 10/02/1967

444 Jiwan Kumar Sinha (BH) 25/04/1950

445 Prabhat Kumar Sah (BH) 10/09/1950

446 Niranjan Kumar Choudhari (BH) 01/10/1950

447 Baidyanath Prasad (BH) 06/01/1951

448 Arvind Kumar Singh (BH) 10/02/1951

449 Masud Hasan (BH) 26/02/1951

450 Arun Prasad (BH) 10/03/1951

451 Uday Narain Thakur (BH) 04/04/1951

452 Suresh Prasad Singh (BH) 25/04/1951

453 Ramesh Lal (BH) 15/05/1951

454 Arun Chandra Singh (BH) 08/06/1951

455 Dayashankar Pandey (BH) 30/06/1951

456 Indrasen Singh (BH) 24/07/1951

457 Govind Narayan Akhauri (BH) 17/06/1952

458 G J Champaneri (GJ) 18/01/1954

459 P L Darbar (GJ) 13/05/1955

460 V C Katoch (HP) 15/01/1952

461 Anita Tegta (HP) 16/10/1954

462 O P Langayan (HY) 21/02/1951

463 R S Khara (HY) 18/09/1951

464 M S Seharawat (HY) 22/09/1955

465 Chhajju Ram Rana (HY) 05/10/1955

466 Raj Bir Singh (HY) 01/01/1957

467 Subash Chandra (HY) 05/02/1957

468 Chander Parkash (HY) 20/10/1957

469 Suprabha Dahiya (HY) 25/10/1957

470 Ashok Kumar Sinha (JH) 10/01/1951

471 Virendra Ram (JH) 20/01/1951

472 Gauri Shankar Prasad (JH) 11/02/1951

473 Birendra Kumar Mishra (JH) 20/04/1951

474 Bhagwan Prasad (JH) 03/05/1951

475 Badri Narain Das (JH) 03/07/1951

476 Vijay Kumar Singh (JH) 31/03/1952

477 V. K. Bakshi (JK) 28/01/1950

478 R K Thusso (JK) 23/04/1950

479 Gowhar Ahmed (JK) 11/05/1950

480 Bashir Ahmad Khawaja (JK) 27/12/1950

481 Tashi Dorjee (JK) 15/05/1951

482 Ghulam Rasool Ghani (JK) 05/06/1951

483 Kachoo Isfandyar Khan (JK) 04/01/1952

484 M S Khan (JK) 04/01/1952

485 Abdul Wani hamid (JK) 03/03/1952

486 Ghulam Ahmad Peer (JK) 04/03/1952

487 A K Raina (JK) 14/04/1952

488 Bua Ditta (JK) 15/05/1952

489 Sunita Sharma (JK) 13/08/1952

490 Bishen Dass (JK) 06/10/1952

491 Syed Fazalullah (JK) 15/10/1952

492 Yedullah (JK) 10/05/1953

493 Pradeep Gupta (JK) 28/07/1953

494 Jeet Lal Gupta (JK) 08/08/1953

495 Sheikh Ejaz Iqbal (JK) 15/11/1953

496 B. A. Runiyal (JK) 10/03/1954

497 Farooq Ahmed Pir (JK) 01/04/1954

498 MTR Tanveer Jehan (JK) 03/08/1955

499 A J Rajan (KL) 15/01/1951

500 M Sivasankar (KL) 24/01/1963

501 K H A N Gowda (KN) 03/08/1954

502 S B Patil (MH) 10/02/1953

503 V S Nahata (MH) 01/06/1953

504 B Y Wankhede (MH) 01/07/1953

505 M S Deonikar (MH) 18/09/1953

506 M S Chowdhari (MH) 22/04/1954

507 R N Joshi (MH) 26/10/1954

508 P K Deshmukh (MH) 06/07/1957

509 R L Mopalwar (MH) 15/02/1958

510 C N Dalvi (MH) 18/03/1958

511 Ram Kinkar Gupta (MP) 10/10/1950

512 Bharat Kumar Vyas (MP) 10/09/1951

513 Subhash Jain (MP) 21/08/1952

514 Ashok Kumar Shivhare (MP) 23/08/1954

515 Dwarka Das Agrawal (MP) 26/01/1956

516 Raj Kumar Mathur (MP) 16/02/1956

517 Manish Kumar Srivastava (MP) 08/09/1956

518 D P Ahirwar (MP) 25/11/1956

519 Swapan Saha (MT) 16/11/1951

520 T Sitlhou (MT) 01/01/1960

521 Biswajit Mishra (OR) 14/02/1951

522 Ashok Kumar Sahu (OR) 19/04/1951

523 Ambica Prasad Mishra (OR) 31/01/1952

524 Kishore Chandra Barik (OR) 05/06/1952

525 Kabindra Nath Khatai (OR) 06/06/1952

526 Laxminarayan Nayak (OR) 18/08/1952

527 Megh Raj (PB) 05/07/1950

528 Karan Singh Rathore (RJ) 10/10/1952

529 Karma Nidup (SK) 16/08/1952

530 P ILango (TN) 27/05/1950

531 G Sundramurty (TN) 26/07/1950

532 D Raajendran (TN) 12/10/1952

533 A Chittranjan Mohandoss (TN) 19/02/1953

534 K Sellamuthu (TN) 10/09/1954

535 M Veerashanmugha Moni (TN) 09/06/1956

536 A Mohamed Aslam (TN) 20/07/1956

537 Urba Dutt Choubey (UD) 10/12/1951

538 Kunwar Raj Kumar (UD) 27/04/1952

539 V. K. Jha (UT) 15/06/1951

540 Diwan Chand (UT) 05/07/1953

541 M Modassir (UT) 10/09/1955

542 Abdul Khaleque (WB) 02/01/1951

543 Kalipada Bhar (WB) 02/02/1951

544 Jaydev Jana (WB) 20/02/1951

545 G S Chottopadhyay (WB) 24/04/1951

546 Sukumar Bhattacharya (WB) 21/01/1952

547 Sankar Narayan Pal (WB) 19/02/1952

548 Sridhar Kumar Ghosh (WB) 09/05/1952

549 Sailendra Krishna Das (WB) 22/10/1952

550 Dibyen Mukherjee (WB) 16/11/1952

551 Asim Kumar Roy Chowdhury (WB) 19/12/1952

552 Uday Sankar Nandy (WB) 01/01/1953

553 Tapan Kumar Shome (WB) 08/05/1953

554 Gedian Namchu (WB) 12/07/1953

555 Dipak Ghosh (WB) 23/11/1953

556 Kamal Chakrabarty (WB) 17/01/1954

Allotment Year 1996

557 Apurba Kumar Phukam (AM) 01/04/1952

558 Kharkongor (AM) 08/09/1954

559 Sabbir Hussain (AM) 01/01/1955

560 B Dhar (AM) 01/03/1955

561 M Purushotham Reddy (AP) 06/06/1952

562 L Shasidhar (AP) 24/09/1961

563 B Janardhanreddy (AP) 06/11/1962

564 Vani Mohan (AP) 24/02/1965

565 K Sunitha (AP) 15/01/1967

566 Feraq Ahmed (BH) 05/01/1952

567 Deouttam Verma (BH) 07/02/1952

568 Kamal Kumar Sinha (BH) 23/03/1952

569 Hridaya Narayan Jha (BH) 17/06/1952

570 Jaimangal Singh (BH) 10/07/1952

571 Garib Sahu (BH) 16/07/1952

572 Yogendra Bhakta (BH) 09/09/1952

573 Ashish Kumar (BH) 02/01/1953

574 Prem Kumar Jha (BH) 03/02/1953

575 Vimla Nand Jha (BH) 27/06/1953

576 Pradeep Kumar (BH) 10/11/1955

577 B L Tiwari (CG) 09/08/1956

578 Krishnaram Pisda (CG) 02/06/1958

579 J C Rathod (GJ) 01/08/1950

580 R N Joshi (GJ) 08/11/1950

581 A N Khatri (GJ) 18/06/1952

582 D K Raval (GJ) 13/03/1955

583 Balbir Tegta (HP) 05/06/1953 09/03/2009

584 B R Verma (HP) 27/08/1954

585 Rajinder Singh Negi (HP) 08/12/1954

586 Neelam P Kasni (HY) 19/02/1956

587 K Shashidhara (KL) 13/05/1951

588 Sumana N Menon (KL) 26/05/1959

589 Rani George (KL) 27/05/1965

590 D K Rangaswamy (KN) 23/01/1953

591 K Amaranarayana (KN) 15/07/1954

592 V R Bangiwar (MH) 16/01/1950

593 M N Bhagat (MH) 21/07/1950

594 V S Bute (MH) 28/08/1951

595 E Z Khobragde (MH) 12/02/1952

596 U S Rathod(VJ) (MH) 30/06/1952

597 S O Sonawane (MH) 10/12/1952

598 V V Thakur (MH) 09/01/1953

599 P D Karwande (MH) 19/06/1953

600 R N Singare (MH) 01/11/1953

601 R J Jadhav (MH) 04/11/1953 02/08/2007

602 R K Gaikwad (MH) 03/02/1954

603 A K Zade (MH) 30/03/1954

604 D R Bansod (MH) 22/07/1954

605 L V Deshmukh (MH) 05/09/1954

606 R D Shinde (MH) 21/12/1954

607 P T Nalawade (MH) 10/05/1956

608 S M Sarkunde (MH) 10/05/1956

609 N K Deshmukh (MH) 01/06/1956

610 U G Dangat (MH) 10/12/1956

611 M B Gaikawad (MH) 25/02/1957

612 V M Patil (MH) 04/06/1957

613 B R Jadhav (MH) 24/07/1957

614 R D Devakar (MH) 07/11/1957

615 Jagdish Sharma (MP) 02/12/1950

616 P. G. Gillore (MP) 10/12/1950

617 Vijay Anand Kureel (MP) 14/05/1951

618 Rajkumar Pathak (MP) 24/06/1951

619 G K Saraswat (MP) 04/07/1951

620 Raj Kumari Khanna (MP) 12/09/1954

621 Ram Avtar Khandelwal (MP) 01/04/1955

622 Shivanand Dubey (MP) 22/10/1957

623 Ajatshatru Srivastava (MP) 09/06/1958

624 KH. Panmei (MT) 01/09/1951

625 Laihlia Darlong (MT) 12/11/1962

626 K Tokughasukhalu (NL) 04/03/1954

627 Neihu Sangtam Thur (NL) 01/04/1958

628 Rabiranjan Mallick (OR) 16/02/1952

629 Bipin Bihari Mohapatra (OR) 15/07/1952

630 Alekh Chandra Padhiary (OR) 10/06/1953

631 Manjit Singh (PB) 22/05/1950

632 V. K. Ohri (PB) 04/11/1950

633 N. K. Wadhawan (PB) 16/09/1953

634 Satwant Singh (PB) 17/07/1954

635 Ajeet Singh Pannu (PB) 31/12/1956

636 K. S. Pannu (PB) 06/08/1960

637 S S Bissa (RJ) 11/07/1952

638 K S Muthuswamy (TN) 16/06/1951

639 v Kannuchamy (TN) 07/07/1952

640 R Venkatesan (TN) 16/04/1959

641 A Ramalingam (TN) 03/06/1959

642 Narendra Kumar (UD) 23/10/1951

643 Pratap Singh Gusai (UD) 05/08/1952

644 Narayan Singh Negi (UD) 01/09/1952

645 Sneh Lata Agarwal (UD) 27/01/1953

646 Surinder Singh Rawat (UD) 08/06/1953

647 Ramesh Chand Pathak (UD) 15/06/1953

648 Hem Lata Dhaundiyal (UD) 23/12/1953

649 Sudhir Saxena (UP) 04/03/1950

650 Shashi Kant Sharma (UP) 21/04/1950

651 Shankar Lal Pandey (UP) 06/06/1950

652 Rama Shankar Sahu (UP) 26/06/1950

653 Charanjit Singh Bakshi (UP) 06/09/1950

654 Pawan Kumar (UP) 02/10/1950

655 Uday Pratap Singh (UP) 14/11/1950

656 Tarkeshwar Nath Singh (UP) 01/07/1951

657 Vinay Kumar Srivastava (UP) 03/07/1951

658 Vishal Nath Rai (UP) 01/08/1951

659 Donesh Chandra Shukla (UP) 02/12/1951

660 Chob Singh Verma (UP) 25/01/1952

661 Dinkar Prakash Dubey (UP) 09/04/1952

662 Madhukar Dwivedi (UP) 01/07/1952

663 Saroj Kumar Tiwari (UP) 26/07/1952

664 Pragyan Ram Mishra (UP) 27/09/1952

665 Sachidanand Dubey (UP) 28/12/1952

666 Balwant Singh Chauhan (UP) 21/03/1953

667 Vanengmawia (UT) 16/03/1951

668 G C Joshi (UT) 05/09/1951

669 K S Singh (UT) 09/10/1951

670 D C Sahoo (UT) 14/05/1952

671 C P Tripathi (UT) 01/07/1952

672 G G Saxena (UT) 05/11/1953

673 A Srivastava (UT) 27/11/1953

674 A K Singh (UT) 13/01/1954

675 A B Shukla (UT) 08/07/1954

676 T M Balakrishnan (UT) 05/05/1955

677 K Lalnghingova (UT) 01/12/1956

678 Huzar Lollen (UT) 15/08/1959

679 Shyamal Kumar Mukherjee (WB) 24/01/1951

680 Harsha Gopal Musib (WB) 04/12/1952

681 Sarmishtha Ghosh (WB) 28/02/1953

682 Apurba Ratan Chakraborty (WB) 05/07/1953

683 Deb Kumar Chakrabarti (WB) 21/10/1953

684 Rampada Biswas (WB) 26/11/1953

685 Susanta Majumdar (WB) 05/12/1953

686 Umashankar Mondal (WB) 09/04/1954

687 B. B. Chakraborty (WB) 07/07/1954

688 S K Bhattacharya (WB) 05/01/1955

689 Dilip Kumar Chakraborty (WB) 03/06/1955

Allotment Year 1997

690 Sonmai Barua (AM) 01/01/1952

691 Sumitra Das (AM) 01/01/1953

692 Renilla D Marak (AM) 15/12/1953

693 Sailendra Kr. Nath (AM) 01/01/1954

694 Nawab Mahmood Hussain (AM) 01/01/1954

695 L R Sangma (AM) 25/01/1954

696 Harendra Nath Bora (AM) 19/09/1954

697 Ganesh Kr. Kalita (AM) 03/11/1955

698 Santanu Thakur (AM) 04/11/1955

699 Swapnanil Barua (AM) 21/07/1956

700 Mahtabuddin Ahmad (AM) 24/07/1956

701 Lawanda Diengdoh (AM) 22/08/1957

702 E P Kharbhih (AM) 26/09/1957

703 Freeman Kharlyngdoh (AM) 15/08/1958

704 N Mukteswara Rao (AP) 15/05/1954

705 G Venkata Ram Reddy (AP) 22/11/1956

706 Rama Shankar Naik (AP) 01/10/1957

707 D Varaprasad (AP) 13/07/1959

708 A Ashok (AP) 14/03/1960

709 M Veerabramaiah (AP) 29/10/1962

710 G S Dhananjay (CG) 21/07/1952

711 Jusuf Minz (CG) 08/02/1953

712 Munish Kumar Tyagi (CG) 04/04/1954

713 R R Mehta (GJ) 21/08/1950

714 R M Patel (GJ) 10/10/1950

715 R M Sharma (GJ) 21/01/1951

716 R S Patel (GJ) 06/02/1953

717 P H Shah (GJ) 21/02/1954

718 Surjeet Singh (HY) 04/06/1953

719 Yudhbir Singh Khyaliya (HY) 25/10/1954

720 Ramesh Krishan (HY) 20/03/1956

721 Shiv Dev Singh Jamwal (JK) 28/12/1953

722 Farooq Ahmed (JK) 06/02/1954

723 T T Antony (KL) 15/12/1952

724 K Ajaya Kumar (KL) 28/12/1955

725 R Narayanaswamy (KN) 12/01/1950

726 N Sriraman (KN) 12/10/1952

727 K Viswanatha Reddy (KN) 01/07/1953

728 C Somashekhra (KN) 09/06/1954

729 K R Niranjan (KN) 26/07/1954

730 V B Patil (KN) 19/09/1954

731 S Dayashankar (KN) 01/07/1955

732 P E Gaikwad (MH) 01/02/1955

733 Y E Kerure (MH) 01/01/1958

734 R R Chavan (MH) 25/05/1958

735 P N Bhapakar (MH) 02/05/1959

736 S R Daund (MH) 01/06/1960

737 A L Jarhad (MH) 19/02/1962

738 Surendra Narayan Sharma (MP) 24/12/1951

739 Gita Mishra (MP) 01/03/1953

740 Vinod Singh Baghel (MP) 13/09/1956

741 G. P. Srivastava (MP) 31/03/1957

742 Krishna Kumar Khare (MP) 24/04/1958

743 L Darlong (MT) 05/05/1950

744 Aleng AS Shimray (MT) 01/03/1951

745 Kishor Ambuly (MT) 08/09/1951

746 Dilip Acharjee (MT) 24/03/1952

747 Santanu Das (MT) 14/08/1952

748 Bijoy Deb Barma (MT) 04/03/1954

749 Samarjit Bhowmik (MT) 11/08/1955

750 Zhaleo Rio (NL) 01/03/1953

751 T. Cholongse Sangtam (NL) 01/03/1955

752 Bikash Chandra Mohapatra (OR) 31/12/1955

753 Bhagwant Singh (PB) 15/11/1950

754 Khushi Ram (PB) 01/02/1951

755 Ashok Kumar Singla (PB) 20/05/1952

756 C S Talwar (PB) 01/09/1952

757 S K Sharma (PB) 13/04/1953

758 Vinod Pandya (RJ) 29/06/1952

759 Suverdhan (UD) 19/06/1953

760 Bhaskaranand (UD) 01/07/1955

761 Darban Singh Garbiyal (UD) 02/02/1957

762 Radha Krishan Singh (UP) 22/07/1951

763 Sharad Kamini Prabhu Sodhi (UT) 17/08/1952

764 K. Riachho (UT) 01/03/1953

765 A. K. Wasnik (UT) 04/12/1953

766 D. S Pandit (UT) 08/06/1954

767 Kailash Chandra (UT) 08/08/1954

768 Debi Prasad Bandhopadhyay (WB) 01/04/1952

769 Shila Nag Pahari (WB) 11/04/1952

770 Swapan Kumar Chanda (WB) 29/01/1953

771 Pramal Kumar Samanta (WB) 18/02/1953

772 Md. Ali Mondal (WB) 01/06/1953

773 P. D. Bandhopadhyay (WB) 27/10/1953

774 Indranil Sengupta (WB) 29/11/1953

775 Nima Gyasto Dukpa (WB) 07/12/1953

776 Debashis Bandyopadhyay (WB) 23/04/1954

777 Kalipada Das (WB) 28/05/1954

778 Ashish Kumar Thakur (WB) 11/08/1954

779 Md Shahidul Islam (WB) 12/10/1954

780 Prasanta Bhattacharyya (WB) 19/10/1954

781 Gautam Ghosh (WB) 05/12/1954

782 Utpal Kumar Bhattacharya (WB) 02/01/1955

783 Subhash Ranjan Biswas (WB) 10/01/1955

784 Susit Kumar Biswas (WB) 12/02/1955

785 Asis Kumar Ghosh (WB) 02/07/1955

786 Utpal Mukherjee (WB) 12/08/1955

787 Amal Roy Chowdhury (WB) 09/01/1956

788 Debaprata Pal (WB) 29/01/1956

789 Bharat Chandra Saha (WB) 04/04/1957

Allotment Year 1998

790 K. L. Tariang (AM) 07/03/1952

791 Rajeeb Losan Duara (AM) 01/10/1953

792 G Ramanarayana Reddy (AP) 06/06/1950

793 B Ramaiah (AP) 05/07/1951

794 G Rajendra Prasad (AP) 04/03/1952

795 V Durga Das (AP) 15/05/1954

796 Syed Omar Jaleel (AP) 24/09/1962

797 B Sreedhar (AP) 20/08/1964

798 B C Chaudhari (GJ) 01/06/1950

799 R B Dave (GJ) 25/06/1950

800 A M Parmar (GJ) 23/12/1951

801 P R Somapura (GJ) 10/12/1952

802 D G Jhalawadia (GJ) 25/03/1953

803 M V Paraghi (GJ) 05/05/1953

804 J D Bhad (GJ) 17/04/1954

805 P. P. Harshe (GJ) 15/12/1955

806 M A Narmawalia (GJ) 04/08/1956

807 R M Jadav (GJ) 01/06/1959

808 Maharaj Krishan Mahajan (HY) 20/01/1952

809 Vidya Dhar (HY) 10/01/1954

810 Gurdev Raj Bhagat (JK) 13/04/1952

811 G. H. Tantray (JK) 01/04/1954

812 Gazzanfer Hussain (JK) 30/04/1957

813 Vinod Kaul (JK) 14/05/1957

814 B Shivappa (KN) 18/10/1951

815 G Ramchandra (KN) 05/06/1952

816 R K Raju (KN) 10/06/1953

817 M K Baldevakrishna (KN) 10/06/1953

818 M E Shivalingamurthy (KN) 30/11/1953

819 P S Vastrad (KN) 10/07/1956

820 D. S. Patil (MH) 09/02/1951

821 S. K. Kamble (MH) 01/06/1951

822 B D Sanap (MH) 01/06/1952

823 T. K. Bagul (MH) 01/06/1953

824 M. K. Thombre (MH) 20/05/1954

825 S. S. Yeole (MH) 06/10/1954

826 G. B. Maware (MH) 25/01/1955

827 P. B. Kalbhor (MH) 13/02/1955

828 Philip D Gabrial (MH) 19/02/1955

829 A. T. Kumbhar (MH) 05/06/1955

830 M H Sawant (MH) 01/08/1955

831 H K Jawalr (MH) 01/05/1956

832 D S DhokRajurkar (MH) 09/05/1956

833 V. J. Bhosle (MH) 01/06/1956

834 V V Deshmukh (MH) 12/12/1957

835 S R Hajare (MH) 11/01/1958

836 S. S. Deshmukh (MH) 11/09/1958

837 S P Kadu (MH) 23/11/1958

838 J D Patil (MH) 02/05/1959

839 R R Jadhav (MH) 25/10/1960

840 Ganesh Prasad Kabirpanthi (MP) 25/03/1954

841 Mahendra Gyani (MP) 11/05/1954

842 Rajendra Kumar Sharma (MP) 12/06/1954

843 Shyam Sundar Bansal (MP) 02/08/1956

844 Smt. Urmila Mishra (MP) 14/03/1957

845 Kamta Prasad Rahi (MP) 28/06/1957

846 Smt. Pushpalata Singh (MP) 08/10/1957

847 Rajesh Prasad Mishra (MP) 15/07/1959

848 W Ajit Singh (MT) 01/01/1951

849 M Patton (NL) 12/04/1960

850 R Palaniyandi (TN) 05/05/1950

851 D Uthirakkumaran (TN) 04/05/1952

852 P Ekambaram (TN) 01/06/1953

853 D Vivekanandan (TN) 04/06/1954

854 P Seetharaman (TN) 30/05/1955

855 V M X. Chrisso Nayagam (TN) 25/07/1956

856 M Chandrasekaran (TN) 29/05/1957

857 S Murugaia (TN) 09/10/1957

858 V Chandrasekaran (TN) 20/06/1959

859 Mohan Chandra Upreti (UD) 25/12/1953

860 Manjul Kumar Joshi (UD) 08/12/1954

861 C. Thanchhuma (UT) 01/03/1951

862 Rita Kumar (UT) 03/03/1952 19/12/2007

863 H. P. Sahu (UT) 06/07/1952

864 Alka Dewan (UT) 05/11/1956

865 T. T. Gamdik (UT) 07/12/1956

866 Hage Bhatt (UT) 18/08/1957

867 A. Verickamackal (UT) 06/09/1957

868 Belatee Pertin (UT) 06/08/1962

869 Biswajit Gangopadhyay (WB) 24/10/1956

870 Doma Tshering Sherpa (WB) 26/01/1957

Allotment Year 1999

871 Pranab Ch. Gohain (AM) 09/01/1953

872 Jyotirmoy Chakraborty (AM) 01/02/1953

873 Dilip Kr. Baruah (AM) 01/03/1953

874 Binata Rynjah (AM) 01/01/1954

875 Marmie Hagjer Barman (AM) 13/10/1954

876 Nilufar Alam Hazarika (AM) 06/04/1955

877 M Jagan Mohan (AP) 04/08/1958

878 G Motibhai Damor (GJ) 07/02/1951

879 C M Balat (GJ) 05/05/1951

880 I A Vohra (GJ) 31/05/1951

881 R J Patel (GJ) 21/10/1953

882 B V. Raval (GJ) 05/07/1955

883 H. S Patel (GJ) 11/06/1956

884 G R Chaudhari (GJ) 31/08/1956

885 A. M. Mankad (GJ) 08/10/1956

886 A J Shah (GJ) 12/12/1956

887 S B Raval (GJ) 19/05/1958

888 V. P. Patel (GJ) 08/03/1959

889 N P Thakar (GJ) 25/07/1959

890 O. P. Sheoran (HY) 15/02/1952

891 Vijay Singh (HY) 01/01/1954

892 Abbas Dar (JK) 10/01/1954

893 Shagufta Parveen (JK) 27/03/1955

894 Ashraf Bukhari (JK) 20/03/1956

895 K Rammanna Naik (KN) 12/12/1951

896 Anwar Pasha (KN) 08/01/1952

897 N. Prabhakar (KN) 01/02/1953

898 Srivara H.G. (KN) 12/02/1953

899 T A Parthasarathy (KN) 10/03/1953

900 V Chandrasekar (KN) 29/07/1953

901 Nandakumar B.G. (KN) 21/09/1955

902 Sathyamurthy K.S (KN) 03/03/1956

903 N S ChannappaGowda (KN) 13/03/1956

904 Adoni Syed Saleem (KN) 01/05/1956

905 Chakravarthy Mohan (KN) 19/05/1959

906 B. J Sasane (MH) 27/03/1951

907 D G Jadhav (MH) 22/06/1951

908 V V Vaidya (MH) 04/06/1953

909 B G Wagh (MH) 20/06/1953

910 S G Malakolikar (MH) 04/02/1954

911 K. S Shingare (MH) 01/03/1955

912 Yogendra Sharma (MP) 26/09/1954

913 Santosh Kumar Mishra (MP) 30/06/1956

914 Rajni Uikey (MP) 20/06/1957

915 S Suhail Ali (MP) 27/04/1959

916 Kedar Lal Sharma (MP) 12/05/1959

917 Shashi Karnawat (MP) 25/09/1960

918 V Thangzasiam (MT) 01/03/1952

919 T Limsong (NL) 01/03/1951

920 Onkar Singh (RJ) 13/07/1956

921 N Mathivanan (TN) 05/06/1955

922 R. Vasuki (TN) 10/05/1958

923 Lallungmuana (UT) 30/06/1951

924 M. Zohmingthangi (UT) 03/02/1953

925 S. N Jha (UT) 01/11/1953

926 S. P. Dixit (UT) 15/01/1955

927 Ved Prakash Rao (UT) 10/01/1956

928 Ramesh Tewari (UT) 03/06/1956 27/02/2009

929 Hage Khoda Shalla (UT) 08/01/1958

930 Tahang Taggu (UT) 21/05/1958

931 Bolung Siram (UT) 23/08/1958

Allotment Year 2000

932 Sohrab Ali (AM) 21/01/1954

933 Anupam Kumar Roy (AM) 01/05/1956

934 Sankar Prasad Nandi (AM) 03/12/1956

935 Rwitticka Das Kalita (AM) 01/01/1960

936 Preetom Kumar Saikia (AM) 22/04/1961

937 A Dinakar Babu (AP) 19/12/1959

938 Xavier Tigga (CG) 13/01/1953

939 Ram Singh Thakur (CG) 17/06/1953

940 M S Paraste (CG) 16/04/1954

941 Naval Singh Mandavi (CG) 15/07/1954

942 S P Shourie (CG) 08/08/1954

943 S R Brahmane (CG) 01/01/1956

944 S L Ratre (CG) 03/02/1956

945 Ram Singh Thakur (CG) 11/05/1956

946 Ashok Kumar Agrawal (CG) 20/01/1958

947 Omega Eunies Toppo (CG) 05/03/1959

948 Surendra Kumar Jaiswal (CG) 23/05/1959

949 N K Khakha (CG) 09/11/1959

950 L S Ken (CG) 17/07/1960

951 Trilok Chand Mahawar (CG) 15/12/1960

952 Devi Dayal Singh (CG) 07/06/1961

953 J M Sewak (GJ) 01/06/1953

954 J. M Luni (GJ) 01/07/1953

955 J. G. Hingrajia (GJ) 10/05/1954

956 L. C Patel (GJ) 03/06/1954

957 M.B. Patel (GJ) 08/06/1954

958 J. B Vora (GJ) 18/06/1954

959 G. A Shah (GJ) 11/09/1954

960 D. A Satya (GJ) 13/12/1955

961 D P Joshi (GJ) 30/12/1957

962 B.M. Nanta (HP) 05/04/1953

963 Padam Singh Chauhan (HP) 26/04/1953

964 Amar Singh Rathore (HP) 16/07/1953

965 R.S. Gupta (HP) 09/02/1954

966 P.S. Draik (HP) 10/01/1956

967 Rajender Singh (HP) 21/01/1956

968 Mohan Chauhan (HP) 14/05/1957

969 Arun Kumar Sharma (HP) 05/12/1958

970 Pradeep Kasni (HY) 25/02/1958

971 Sheikh Mushtaq Ahmad (JK) 04/12/1954

972 Vineeta Gupta (JK) 20/05/1957

973 Shahid Anayatullah (JK) 20/07/1959

974 P P Gopi (KL) 22/07/1951

975 A. Shahjahan (KL) 12/07/1961

976 S.J. Koche (MH) 08/06/1952

977 A.M. Bharkade (MH) 01/07/1953

978 F.V. Vasave (MH) 08/10/1953

979 D.D. Valvi (MH) 17/10/1953

980 R.G. Kulkarni (MH) 01/07/1958

981 N.K. Poyam (MH) 10/10/1960

982 V.B. Patil (MH) 11/06/1962

983 Ashok Kumar Singh (MP) 10/12/1955

984 Surendra Pal Singh Saluja (MP) 30/06/1956

985 Kailash Chand Jain (MP) 12/09/1956

986 Shiv Narayan Rupla (MP) 03/11/1957

987 Shyam Singh Kumre (MP) 18/03/1959

988 Neeraj Dubey (MP) 16/06/1959

989 Sunita Tripathi (MP) 11/12/1959

990 Manohar Lal Dubey (MP) 05/02/1960

991 Renu Pant (MP) 04/04/1960

992 Jaishri Kiyawat (MP) 29/07/1961

993 Kavindra Kiyawat (MP) 02/10/1961

994 Mahesh Kumar Agarwal (MP) 01/11/1961

995 Renu Tiwari (MP) 01/01/1962

996 K. Radhakumar Singh (MT) 01/03/1958

997 H. Deleep Singh (MT) 16/04/1959

998 M. Lakshmikumar Singh (MT) 01/07/1959

999 L Daniel Longchar (NL) 01/12/1952

1000 B Thawang konyak (NL) 07/12/1952

1001 Meilemla Pongener (NL) 01/03/1953

1002 Norman Putsure (NL) 01/01/1954

1003 Prasanta Kumar Pradhan (OR) 26/01/1954

1004 Akhila Bihari Ota (OR) 12/09/1957

1005 J. Chandrakumar (TN) 31/03/1954

1006 J. Uma Maheswari (TN) 15/10/1954

1007 M. Rajendran (TN) 17/05/1957

1008 R Palanisamy (TN) 28/01/1960

1009 Mahesan Kasirajan (TN) 25/09/1962

1010 Cholleti Prabhakar (UT) 09/06/1956

1011 J B Singh (UT) 01/07/1958

1012 Marnya Ete (UT) 14/06/1959

Allotment Year 2001

1013 G. Kishan (AP) 07/04/1962

1014 G.S.R.K.R. Vijay Kumar (AP) 14/11/1962

1015 M. Girija Shankar (AP) 30/08/1964

1016 K.S. Sreenivasa Raju (AP) 02/04/1965

1017 K.R.B.H.N. Chakravarthy (AP) 01/07/1965

1018 Rajpal Singh Tyagi (CG) 29/07/1954

1019 Rajpal Singh Tyagi (CG) 29/07/1954

1020 J S Ahlawat (HY) 04/04/1952

1021 Abhe Singh Yadav (HY) 15/03/1955

1022 Mohan Lal Kaushik (HY) 23/05/1956

1023 Praveen Kumar (HY) 29/08/1960

1024 V K Balakrishnan (KL) 14/10/1956

1025 M C Mohandas (KL) 01/12/1956

1026 R. Shantharaj (KN) 14/06/1954

1027 B.M. Krishnaiah (KN) 05/07/1955

1028 S. Shankaranarayan (KN) 18/11/1955

1029 S.S. Pattanashetty (KN) 01/08/1957

1030 R.R. Mane (MH) 10/08/1960

1031 N S Bhatnagar (MP) 02/11/1955

1032 Chatur Bhuj Singh (MP) 01/01/1956

1033 Akhilesh Kumar Shrivastave (MP) 15/07/1956

1034 Laxmi Kant Dwivedi (MP) 08/11/1956

1035 Brij Mohan Sharma (MP) 05/08/1959

1036 Mathuresh Babu Ojha (MP) 15/10/1960

1037 Harkesh Singh (PB) 15/01/1954

1038 Pirthi Chand (PB) 06/06/1954

1039 D.D. Ternach (PB) 22/06/1954

1040 Inderjit Singh Sandhu (PB) 24/07/1954

1041 Karamjit Singh Sra (PB) 02/09/1954

1042 Yash Vir Mahajan (PB) 10/12/1954

1043 Rupinder Singh Randhawa (PB) 08/07/1956

1044 Sukhjit Singh Bains (PB) 14/02/1957

1045 Gopal Krishan Singh (PB) 17/06/1957

1046 Arvinder Singh Bains (PB) 27/09/1958

1047 T. Soundaiah (TN) 11/05/1955

1048 V.K. Shanmugam (TN) 08/09/1955

1049 M. Jayaraman (TN) 24/10/1955

1050 V. Palanikumar (TN) 10/03/1959

1051 R. Sudalaikannan (TN) 19/05/1960

1052 U. Sagayam (TN) 03/07/1962

Allotment Year 2002

1053 K.W. Marbaniang (AM) 01/03/1957

1054 G.D. Priyadarshini (AP) 31/12/1957

1055 G. Ravi Babu (AP) 20/07/1958

1056 T. Chiranjeevulu (AP) 14/04/1961

1057 M. Raghunandan Rao (AP) 06/02/1967

1058 Alok Awasthi (CG) 17/07/1959

1059 S P Srow (HY) 16/08/1959

1060 S Raveendran (KL) 22/02/1952

1061 C Raghu (KL) 25/11/1953

1062 V.N. Jithendran (KL) 09/03/1954

1063 P.I. Sheik Pareeth (KL) 30/11/1956

1064 V K Baby (KL) 25/11/1957

1065 A T James (KL) 14/02/1959

1066 P Venugopal (KL) 01/08/1961

1067 Mini Antony (KL) 07/05/1964

1068 Viswnath D.S. (KN) 15/04/1956

1069 Aiyappa M.K. (KN) 15/03/1959

1070 S.D. Wankhede (MH) 05/08/1954

1071 S.M. Khanapure (MH) 23/03/1956

1072 S.D. Wardhane (MH) 02/05/1956

1073 C. V Oak (MH) 15/09/1957

1074 K.M. Nagargoje (MH) 27/12/1957

1075 S.M. Kendrekar (MH) 13/05/1965

1076 B. Jothi Nirmala (TN) 30/05/1964

1077 Mythili K Rajendran (TN) 06/06/1964

1078 M.S. Shanmugam (TN) 23/06/1966

1079 Reeta Harish Thakkar (TN) 28/06/1966

1080 Jayashree Muralidharan (TN) 24/01/1967

Allotment Year 2003

1081 S. Sundara Raju (AP) 15/04/1954

1082 Vijaya Mohan (AP) 03/02/1958

1083 N. Krishna (AP) 10/11/1958

1084 P. Satyanarayana Reddy (AP) 15/04/1959

1085 P. Venkatarami Reddy (AP) 01/08/1959

1086 P. Lakshmi Narasimham (AP) 01/02/1962

1087 K.V. Ramana (AP) 14/06/1962

1088 T. Vijaya Kumar (AP) 02/05/1963

1089 I.C. Sangwan (HY) 18/10/1954

1090 Ramesh Chand Verma (HY) 10/12/1954

1091 Balraj Singh (HY) 29/05/1955

1092 Rohtas Singh Kharb (HY) 15/11/1958

1093 Ashok Sangwan (HY) 17/07/1961

1094 Wazeer Singh Goyat (HY) 15/03/1963

1095 Vikas Yadav (HY) 07/09/1963

1096 S. Lalithambika (KL) 30/11/1957

1097 K. Gopalakrishna Bhat (KL) 11/05/1965

1098 P. Muthuveerran (TN) 01/08/1954

1099 C. Rajendran (TN) 10/05/1956

1100 M. Vijayakumar (TN) 07/10/1960

1101 K. Raghupathy (TN) 20/04/1961

1102 C. Munianathan (TN) 19/08/1962

1103 C. Kamaraj (TN) 10/05/1963

1104 Selvi A. Suganthi (TN) 04/05/1965

1105 T.N. Hariharan (TN) 14/06/1965

1106 T. Abraham (TN) 02/04/1966

1107 S. Madhumathi (TN) 28/01/1967

1108 V. Shobana (TN) 24/02/1967

1109 M. Vallalar (TN) 22/06/1967

Allotment Year 2004

1110 M. Jagannadham (AP) 01/07/1958

1111 I. Samuel Anand Kumar (AP) 17/05/1961

1112 Mohammed Abdul Azeem (AP) 02/01/1963

1113 V. Karuna (AP) 26/07/1966

1114 B. Bala Maya Devi (AP) 08/10/1967

1115 E. Sridhar (AP) 28/05/1968

1116 T. K. Sreedevi (AP) 14/08/1970

1117 H. N. Thakkar (GJ) 13/08/1955

1118 N. B. Upadhyay (GJ) 31/10/1962

1119 M. A. Gandhi (GJ) 13/01/1964

1120 P.G. Thomas (KL) 16/09/1954

1121 K.G. Raju (KL) 11/02/1955

1122 M. Nandakumar (KL) 30/05/1956

1123 T. Bhaskaran (KL) 08/09/1956

1124 P.M. Francis (KL) 11/05/1957

1125 K.V. Mohan Kumar (KL) 31/12/1958

1126 E. Devadasan (KL) 13/03/1959

1127 V. Sanal Kumar (KL) 30/04/1959

1128 M S Jaya (KL) 29/05/1959

1129 P.S. Muhammed Sagir Sagir (KL) 30/05/1959

1130 K.N. Satheesh (KL) 28/05/1960

1131 P.M. Ali Asgar Pasha (KL) 05/07/1963

1132 Bijiu Prabhakar (KL) 20/04/1965

1133 T.P. Rajesh (TN) 17/04/1963

1134 Zothankhuma (UT) 01/03/1958

Allotment Year ****

1135 Pradip Kumar Das (AM) 16/03/1953

1136 Dilip Borthakur (AM) 26/06/1956

1137 Brajesh Chandra Mishra (CG) 07/08/1958

1138 P.A. Shah (GJ) 31/08/1954

1139 Lajvir Singh (HY) 04/06/1950

1140 Johnson K George (KL) 18/10/1951

1141 R.R. Majrikar (MH) 19/06/1951

1142 Ashok Deswal (MP) 13/01/1953

1143 Mathuresh Babu Ojha (MP) 15/10/1960

1144 Ranjit Kumar Majumder (MT) 16/11/1953

1145 Sahadeb Das (MT) 17/03/1961

1146 T.K. Ponnusamy (TN) 05/06/1953

1147 V. Sapchhunga (UT) 01/03/1954

1148 Sukumar Ganai (WB) 24/08/1954

1149 Nilanjan Chatterjee (WB) 12/11/1954

1150 Subrata Dutta (WB) 20/11/1955Jump to Top Print this page Main Menu

Search Menu

Appendices Menu

Know about great IAS officer Mutyala Raju Revu IAS

Mutyala Raju Revu, I AS-2006 Topper Mutyala Raju Revu, an Indian Police Service probationer hailing from Andhra Pradesh, has topped the Union Public Service Commission Civil Services Examination 2006 in the country. He will be joining the Andhra Pradesh cadre of the Indian Administrative Service.


Born in Chinnagollapalem, a remote island village in Krishna district on Andhra coast, Mutyala Raju comes from a marginal farmer's family. He belongs to Agnikula Kshatriya caste of fishermen community among the Other Backward Classes. His two elder brothers are also into farming.

Incidentally, it was Raju's third attempt in the UPSC examination. In his previous attempt in 2005, he secured 223rd rank and was allotted to Rajasthan cadre of the Indian Police Service. He is currently undergoing training at the Sardar Vallabh Bhai National Police Academy in Hyderabad.

"I come from a family of farmers. Getting proper education and medical facilities was difficult in Chinnagollapalem as it is cut off by Godavari and Krishna rivers," Raju recalls but he has excelled all through his academic career, overcoming all hurdles.He studied at Zilla Parishad

High School near his village. Being the state topper in Common Entrance Eexamination for Polytechnic, Raju pursued his studies at Mullapudi Mem orial Polytechnic College in Tanuku (West Godavari district) and specialized in electrical and electronics engineering. He secured first rank in Engineering Common Entrance Test in 1998 to com e into mainline engineering, He appeared for GATE in 2002 and secured all-India third rank. He completed B-Tech from the National Institute of Technology, Warangal, and pursued ME from Indian Institute of Science, Bangalore, in Signal Engineering. He also secured first rank in Indian Engineering Services 2003 and was posted as a railway engineer.

For this third attempt in the Civil Services exam, Raju took coaching at R C Reddy Coaching Centre in the city. He took electrical engineering and mathematics as optionals to try for the IAS and came on top.

"I joined the NPA after I appeared for the Civil Services exam again. I expected a rank within the top 10. I am so elated. I did not expect the top rank," he said after coming to know of UPSC results on Monday evening. He said that he would attend the training at NPA as usual.
Murthy said he had expected his son to be among the top 100 but Raju exceeded everyone's expectations by securing the top rank. "We are proud of him," Chintamani, Raju's mother, said.


It was festive time at Raju’s home in the island village Chinnagollapalem from 4 pm when the news broke that he topped the list. Taking a break from the celebrations spree, Raju’s father R Narasimha Murthy told that the entire village was singing paeans to Raju’s hard work. ‘‘He always read GK books,’’ his father recollected adding that he expected a rank in the top 100. Raju’s mother Chintamani and uncles Vysaiah and Venkanna were leading

celebrations. ‘‘We have been calling all our relatives to share the news,’’ said Murthy, who looks after his four-acre land in his village. This is not the first time that Raju earned accolades from his relatives and others in the village. Raju could not be contacted. Being the state topper in polytechnic entrance, Raju pursued his polytechnic at Mullapudi Memorial Polytechnic

and specialized in electrical and electronics. A rem ote village celebrates its son’s tryst w ith glory So what if Chinagollapalem looks like a village caught in a time warp, it produced an IAS topper. And this island village sans roads and hospital is celebrating. Revu Mutyala Raju, who topped this year’s IAS examination, is from this predominantly fishermen’s village. On hearing about the news of Raju’s rare achievement, the villagers came out of their houses, distributed sweets and burst crackers. Mutyala Raju’s father Narasimha Murthy is overjoyed. Reaching Chinagollapalem is an arduous task even on normal days. From Vijayawada, one has to travel for three hours and then take a boat ride up to Lakshmipuram Pallepalem in Krittivennu mandal. The village is hemmed by Upputeru, a brackish water channel leading from Kolleru into the sea on three sides and the Bay of Bengal on the fourth side. A bridge across Upputeru to connect the mainland has been the long-felt need of the villagers. ‘‘This is a moment of great happiness. The whole village is celebrating,’’ said an excited Myla Veerraju, a neighbour of Mutyala Raju. There is greater joy as Chief Minister YS Rajasekhara Reddy has invited the parents of Mutyala Raju to Hyderabad. They are leaving Chinagollapalem

on Tuesday night to reach Hyderabad. ‘‘Mutyala Raju is God’s gift to our village. I hope there will be development in our village now,’’ said village motor mechanic Pallamanda Satyanarayana. Mutyala Raju’s uncle Revu Krishnarjuna Rao is so overjoyed that he has no words to express himself. Revu Vissaiah, another uncle of Mutyala Raju, too is overjoyed. ‘‘It is a matter of pride for us that our lad is the IAS topper. A boy from the fisher folk community in a backward island has done the whole State proud,’’ he said.

This is the list of IAS officers selected for the year 2007

1 Mutyalaraju Revu (AP) 01/03/1980


2 Amit Saini (MH) 06/09/1977

3 Alok Tiwari (UP) 23/10/1978

4 Prasanth N (KL) 30/11/1979

5 Shashank Misra (MT) 16/03/1983

6 Vysan R (NL) 25/07/1978

7 Anindita Mitra (PB) 07/11/1978

8 Aravind Agrawal (OR) 23/09/1980

9 Juhi Mukherjee (UT) 10/10/1982

10 Bishnu Charan Mallick (RJ) 26/05/1975

11 Deepak Rawat (UD) 24/09/1977

12 Nila Mohanan (UT) 13/02/1982

13 Jai Singh (BH) 01/02/1977

14 Moumita Basu (WB) 16/10/1977

15 Shammi Abidi (CG) 12/11/1978

16 Remya Mohan Moothadath (GJ) 14/04/1980

17 Shriman Shukla (MP) 09/07/1977

18 Sheetal Verma (UP) 15/08/1983

19 Shainamol A (HP) 11/05/1982

20 Yasha Mudgil (JK) 28/11/1982

21 Atul Kumar (HY) 02/05/1977

22 Shuchi Tyagi (RJ) 27/11/1978

23 Anurag Tewari (KN) 17/05/1981

24 Udit Prakash (UT) 23/12/1983

25 Sachindra Pratap Singh (MH) 01/10/1976

26 Anurag Srivastav (WB) 19/05/1983

27 Vijay Kumar Mantri (AM) 21/12/1979

28 Madhavi G Khode (MH) 25/04/1978

29 Nantha Kumar K (TN) 07/06/1981

30 Pausumi Basu (AP) 03/10/1980

31 Md. Qaiser Abdulhaque (CG) 02/06/1977

32 Abhay (UP) 28/06/1983

33 Prashant Kumar (MT) 23/09/1979

34 Balwant Singh (OR) 15/07/1977

35 Virendra Mittal (AM) 08/07/1980

36 Swatantra Kumar Singh (MP) 13/08/1981

37 Neeraj Kharwal (BH) 25/09/1979

38 Tina Soni (RJ) 21/09/1979

39 Basavaraju S. (CG) 17/04/1979

40 Ardra Agrawal (GJ) 22/12/1980

41 Sanjay Kumar Singh (BH) 28/02/1977

42 Nagargoje Madan Bibhishan (MP) 04/06/1963

43 Shailesh Kumar Chourasia (MT) 22/03/1974

44 Ashwani Mudgil (MH) 15/07/1978

45 Adarsh Singh (MT) 13/12/1980

46 Govind Jaiswal (NL) 08/08/1983

47 Sachin R. Jadav (OR) 02/04/1975

48 Abhyankar Ameya Ajit (UT) 16/10/1980

49 Mohammad Tayyab (PB) 14/03/1978

50 Deepak Anand (BH) 01/10/1982

51 Anandhi (RJ) 01/03/1982

52 Jawahar P. (UT) 22/04/1980

53 Ravindra Pratap Singh (OR) 08/03/1977

54 Jitendra Singh Raje (SK) 08/03/1980

55 Abhishek Dev (UT) 07/01/1982

56 Manoj Kumar (BH) 16/10/1981

57 Prabhakar (SK) 15/10/1975

58 K Veera Raghava Rao (TN) 19/08/1977

59 V Shanmugam (UD) 15/10/1976

60 R. Rajesh Kumar (UD) 07/11/1979

61 Rana Dilip Kumar Bhuraram (GJ) 10/04/1978

62 Rajat Kumar Saini (WB) 02/12/1983

63 Naveen Kumar G.S. (UP) 23/04/1981

64 Prabhu Narain Singh (UP) 11/09/1979

65 Ningthoujam Geoffrey (AM) 03/02/1980

66 K C Devasenapathi (CG) 07/06/1981

67 C. Murugan (WB) 07/05/1976

68 Ravi Shankar (GJ) 03/05/1979

69 Abhiskek Bhagotia (AM) 18/09/1977

70 K. M. Pandurang (HY) 04/12/1977

71 Trilok Chandra K.V. (KN) 07/04/1977

72 Patil Ajit BhagwatRao (KL) 07/08/1974

73 Chiphang Arthur worchuiyo (MT) 22/07/1979

74 Sanket S. Bhoindve (MP) 24/10/1979

75 Muthukumarasamy B (UP) 09/05/1975

76 Him Shikhar Gupta (CG) 27/03/1982

77 Parveen Kumar Thind (PB) 21/04/1980

78 Gopal Meena (BH) 01/07/1977

79 Nirupama J. Dange (MH) 13/04/1978

80 Yashwant Kumar (CG) 28/09/1974

81 Dusmanta Kumar Behera (HY) 16/01/1976

82 K.P. Mohan Raj (KN) 25/07/1972

83 Kesonyu Yhome (NL) 06/10/1980

84 Swati Meena (MP) 09/12/1984

85 Chaitra V (UP) 26/06/1981

86 Vinod Singh Gunjiyal (BH) 04/01/1979

87 Suhas L. Y. (UP) 02/07/1983

88 Sandip Janardan Sangle (GJ) 16/11/1972

89 Niranjan Kumar (WB) 01/03/1978

List of IAS officers 2008

This is the list of IAS officers allowted in the year 2008.
1 Viswanathan S (AM) 07/11/1979


2 Vinod S (AM) 18/05/1983

3 Ram Singh (AM) 20/01/1976

4 Manoj Kumar (AM) 01/03/1983

5 Vivek Yadav (AP) 13/12/1981

6 Vinay Chand Vadarevu (AP) 16/04/1981

7 Pranav Kumar (BH) 11/10/1977

8 Giriwar Dayal Singh (BH) 03/10/1979

9 Kartikey Dhanji Budhdhabhatti (BH) 01/06/1980

10 Ashima Jain (BH) 27/07/1983

11 Ramandeep Chowdhary (BH) 13/09/1980

12 Bhim Singh (CG) 16/04/1975

13 Nikhil Gajraj (CG) 10/08/1982

14 Shikha Rajput (CG) 21/07/1976

15 Niraj Kumar Bansod (CG) 16/07/1978

16 Rajesh Singh Rana (CG) 29/11/1980

17 Ranjit Kumar Singh (GJ) 07/02/1980

18 Saidingpuii Chhakchhuak (GJ) 18/03/1981

19 Archana Singh (GJ) 26/09/1981

20 Udit Agrawal (GJ) 23/05/1982

21 Ashish Singhmar (HP) 05/10/1983

22 Kadam Sandeep Vasant (HP) 28/05/1978

23 Rajiv Rattan (HY) 07/12/1983

24 Chander Shekhar (HY) 31/01/1981

25 Anshaj Singh (HY) 25/01/1980

26 Nand Kumarun (JH) 19/01/1981

27 Harsh Mangla (JH) 30/07/1981

28 Chandra Shekhar (JH) 02/12/1976

29 Arava Rajkamal (JH) 31/05/1983

30 Jitendra Kumar Singh (JK) 20/01/1977

31 Simran Deep Singh (JK) 06/04/1986

32 Shyam Vinod Meena (JK) 01/09/1978

33 Keshvendra Kumar (KL) 31/12/1985

34 P Bala Kiran (KL) 09/03/1981

35 M G Rajamanickam (KL) 04/05/1980

36 Harikishore S (KL) 14/10/1980

37 Deepa Murthy (KN) 02/01/1980

38 Khushboo Goel (KN) 30/10/1983

39 Ujjwal Kumar Ghosh (KN) 12/08/1978

40 P Rajendra Cholan (KN) 27/06/1979

41 Dipti Dilip Mehendale (KN) 29/05/1983

42 Ranjit Kumar (MH) 12/08/1978

43 Naval Kishore Ram (MH) 15/09/1977

44 Mehta Sampada Suresh (MH) 16/01/1982

45 E Ravendiran (MH) 15/06/1975

46 Rubal Gupta (MH) 21/08/1983

47 Bangar Abhijit Sudhakar (MH) 28/04/1983

48 Madhu Rani Teotia (MP) 01/07/1981

49 Chhavi Bhardwaj (MP) 02/06/1985

50 Irene Cynthia Joseph (MP) 07/07/1982

51 K Vasuki (MP) 13/11/1981

52 Krishna Gopal Tiwari (MP) 15/04/1981

53 V Kiran Gopal (MP) 24/09/1982

54 Bharat Yadav (MP) 20/06/1981

55 Vishesh Garhpale (MP) 14/11/1982

56 Sibi Chakkravarthy M (MP) 19/11/1980

57 Vikas Narwal (MP) 21/12/1981

58 B. John Tlangtinkhuma (MT) 16/05/1978

59 Vidya Bhushan (MT) 10/12/1979

60 Sonal Goel (MT) 05/11/1982

61 Hrisheekesh Arvind Modak (MT) 13/10/1981

62 Rajan Vishal (MT) 19/11/1981

63 Mohd. Zubair Ali Hashmi (MT) 03/02/1978

64 Anoop Khinchi (NL) 06/09/1977

65 Smita Sarangi (NL) 25/12/1978

66 Pooja Pandey (NL) 03/12/1979

67 Yamini Mahana (OR) 22/02/1980

68 Bhupendra Singh Poonia (OR) 15/08/1981

69 M Muthukumar (OR) 05/04/1979

70 Surpreet Singh Gulati (PB) 19/02/1981

71 Joram Beda (PB) 11/06/1981

72 Rupanjali (PB) 20/02/1982

73 Parameswaran B (RJ) 26/09/1982

74 Muktanand Agrawal (RJ) 28/01/1985

75 Aishvarya Singh (SK) 05/02/1979

76 Sajjansingh R. Chavan (TN) 19/05/1977

77 Mariam Farzhana Sadhiq (TN) 07/08/1979

78 Poonam Tapaskumar Guha (TN) 11/09/1980

79 Prashant M Wadnere (TN) 12/05/1984

80 V Lalithalakshmi (TN) 25/11/1978

81 Rohini R Bhajibhakare (TN) 31/10/1984

82 Adapa Karthik (UD) 06/11/1979

83 Sridhar Babu Addanki (UD) 08/07/1981

84 Anil Dhingra (UP) 06/07/1981

85 K Vijayendra Pandian (UP) 18/07/1981

86 Saroj Kumar (UP) 10/12/1978

87 Saumya Agarwal (UP) 12/11/1982

88 Kinjal Singh (UP) 05/01/1982

89 Rajesh Kumar (UP) 19/11/1976

90 B. Chandrakala (UP) 27/09/1979

91 S. Mathu Shalini (UP) 21/02/1985

92 Pawan Kumar (UP) 08/08/1975

93 Amrit Tripathi (UP) 31/05/1981

94 Sanjay Kumar (UT) 15/05/1981

95 Shiv Kumar (UT) 22/01/1978

96 Amit Satija (UT) 07/08/1978

97 Vinod Parashuram Kavle (UT) 02/06/1975

98 Brij Mohan Mishra (UT) 01/12/1979

99 Ashok Kumar Jayapal (UT) 25/03/1980

100 Chanchal Yadav (UT) 27/10/1982

101 Sachin Shinde (UT) 11/06/1979

102 Mukta Arya (WB) 08/06/1981

103 Devi Prasad Karanam (WB) 16/08/1979

104 Shilpa (WB) 16/03/1984

105 Saurav Pahari (WB) 12/10/1980

106 Neelima (WB) 10/04/1979

107 Kumar Ravi Kant Singh (UP) 10/01/1985

108 Amit Kumar (PB) 02/08/1979

109 Kajal (UP) 30/11/1979

110 R Balasubramanian (MH) 26/09/1982

111 Patel D K (GJ) 02/07/1985

Lets trace out some respective IAS officers in our blog

This page gives you the list of IAS officers in India in year 2009.1 Shubhra Saxena (UP)


2 Sharandeep Kaur Brar (RJ)

3 Kiran Kaushal (CG)

4 Varinder Kumar Sharma (PB)

5 Bijay Ketan Upadhyaya (OR)

6 Yash Garg (HY)

7 Tarun Kumar Pithode (MP)

8 Surya Pal Gangwar (UP)

9 S Sasikanth Senthil (KN)

10 T Mithra (KL)

11 Aditi Singh (UP)

12 Saket Kumar (BH)

13 Vipul Ujwal (PB)

14 Ramvir (PB)

15 Varnali Deka (AM)

16 Shweta Singhal (MH)

17 Hari Kiran Chevvuru (AP)

18 N Venkatesh (TN)

19 Sufiyah Faruqui (MP)

20 Raghav Langer (UD)

21 Arun Sundar G K Thayalan (TN)

22 Bagadi Gautham (KN)

23 Krishna Mohan Uppu (UT)

24 Shilpa Gourisaria (WB)

25 Sarfaraz Ahmad (AP)

26 Ajay Gupta (MP)

27 Kaushik Bhattacharya (WB)

28 Savin Bansal (UD)

29 Vijay Kiran Anand (UP)

30 Bhanu Chandra Goswami (UP)

31 D K Ravi (KN)

32 Mukesh Kumar (JH)

33 Sheetal Shahajirao Ugale (MH)

34 Avinash Lavania (MP)

35 Kartikeya Misra (AP)

36 Ramesh Verma (UT)

37 Sonali Giri (GJ)

38 Rohini Sindhuri Dasari (KN)

39 Kuldeep Arya (GJ)

40 S Dhanaraju (MP)

41 Shilpa Prabhakar (TN)

42 Priyanka Das (MP)

43 Abhishek Singh (MP)

44 R Manasi Sahay (MH)

45 T G Vinay (TN)

46 Shahid Iqbal (JK)

47 Anuj Kumar Jha (UP)

48 G Veerapandian (AP)

49 Priyanka Mary Francis (KN)

50 Pallavi Akurathi (KN)

51 Balaji Digambar Manjule (AP)

52 Manoj Kumar Singh (BH)

53 Gauri Parasher (OR)

54 Sumit Gupta (WB)

55 Mala Srivastava (UP)

56 Nitin Bansal (UP)

57 D Prashanth Kumar Reddy (OR)

58 Sushma Chauhan (JK)

59 Seema Tripathi (BH)

60 T Anand (TN)

61 A Kowsigan (KL)

62 Rupesh Kumar (UP)

63 Javvadi V Naga Subramanyam (AM)

64 Kharadi Vijaykumar Lalubhai (GJ)

65 Priyanka Shukla (CG)

66 Vaibhav Shrivastava (WB)

67 Tamboli Ayyaj Fakirbhai (NL)

68 M V Venkatesh (KN)

69 Awanish Kumar Sharan (CG)

70 Sameer Vishnoi (CG)

71 Tanvi Garg (UT)

72 Kumar Pal Gautam (AM)

73 Pankaj (HY)

74 Sandeep Nanduri (TN)

75 Preeti Maithil (MP)

76 G Sreekanth (MH)

77 P Pradeep (MH)

78 D K Praveena (GJ)

79 Raman Kumar (BH)

80 J Rajamurugan (UT)

81 Biswajit Pegu (AM)

82 C Ravi Shankar (UD)

83 V Jaya Kumar (OR)

84 Prashant Bholanath Narnaware (MH)

85 Ratankanvar H Gadhavicharan (GJ)

86 Jyoti Yadav (UD)

87 Masoom Ali Sarwar (UP)

88 T Ilayaraja (MP)

89 S Tejaswi Naik (MP)

90 Vivek (UP)

91 Chinmay Pundlikrao Gotmare (AM)

92 Sandeep Rathod Rewaji (MT)

93 Rani A Ayesha (WB)

94 V R Subbulaxmi (AM)

95 Bhupendra S Chaudhary (UP)

96 Prakash Bindu (UP)

97 Raj Kumar Yadav (SK)

98 A Muthukumar (JH)

99 Sushil Kumar Patel (NL)

100 S Venkatesapathy (KL)

101 Uma Shankar Singh (JH)

102 A Muthamma (UT)

103 Ruchesh Jaivanshi (MH)

104 Amgothu Sri Ranga Naik (MH)

105 Sumeet Kumar Jarangal (HY)

106 S Rajalingam (UP)

107 M Nagarajan (GJ)

108 Kiran Gurrala (TN)

109 M Ramachandrudu (BH)

110 Isha (SK)

111 Saurabh Kumar (CG)

112 Milind Dharmrao Ramteke (MT)

113 Amit Tomar (MP)

114 Armstrong Pame (MT)

115 Srikanth Banoth (MP)

116 Noonsavath Thirumala Naik (OR)

117 Rohan Chand Thakur (HP)

118 Rachna Bhagat (JH)

119 Mani Ram Sharma (MT)

Urbanomics: Industrial Policy in green technology vehicles

Urbanomics: Industrial Policy in green technology vehicles: "In the latest example of classic industrial policy, the Chinese government has decided to invest billions of dollars over the next few years..."

Let me introduce myself

My name is H A K Bhaskara Rao and working as Govt. Employee in APEPDCL. My main motto
is to pass IAS and to became an IAS officer. That's because of my father's tribute and attribute towards
my work for nation. And sincerely asking all officers of IAS for making me as an IAS officer.

Please send me your suggestions to hakbhaskar@mail.com . Thank you for reading this article and spending your precious time sir.